SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
lura
lura verb ~de ~t bedra, narra; ligga på lur, passa; vänta på till­fälle⟨vard.⟩ slumra
Finita former
lurarpresens aktiv
luraspresens passiv
luradepreteritum aktiv
luradespreteritum passiv
luraimperativ aktiv
Infinita former
att lurainfinitiv aktiv
att lurasinfinitiv passiv
har/hade luratsupinum aktiv
har/hade luratssupinum passiv
Presens particip
lurande
Perfekt particip
en lurad + substantiv
ett lurat + substantiv
den/det/de lurade + substantiv
lura av lura av el. (sällan) avlura ngn ngt
Infinita formeratt lura avinfinitiv aktivPresens participavlurandePerfekt participen avlurad + substantivett avlurat + substantivden/det/de avlurade + substantiv
lura i få att tro ngt felaktigt
Infinita formeratt lura iinfinitiv aktivPresens participilurandePerfekt participen ilurad + substantivett ilurat + substantivden/det/de ilurade + substantiv
lura ifrån lura i­från el. frånlura ngn ngt
Infinita formeratt lura ifråninfinitiv aktivPresens participifrånlurandePerfekt participen ifrånlurad + substantivett ifrånlurat + substantivden/det/de ifrånlurade + substantiv
lura på lura att köpa ngt mer el. mindre värde­löst
Infinita formeratt lura påinfinitiv aktivPresens particippålurandePerfekt participen pålurad + substantivett pålurat + substantivden/det/de pålurade + substantiv
lura ut listigt räkna ut
Infinita formeratt lura utinfinitiv aktivPresens participutlurandePerfekt participen utlurad + substantivett utlurat + substantivden/det/de utlurade + substantiv