SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
lysa
lysa verb lyste ibl. prov. lös, lyst ut­stråla ljus⟨åld.⟩ kun­göra​ – Alla sammansättn. med lys- hör till lysa 1.
Finita former
lyserpresens aktiv
lysespresens passiv
lyste (lös)preteritum aktiv
lystespreteritum passiv
lysimperativ aktiv
Infinita former
att lysainfinitiv aktiv
att lysasinfinitiv passiv
har/hade lystsupinum aktiv
har/hade lystssupinum passiv
Presens particip
lysande
Perfekt particip
en lyst + substantiv
ett lyst + substantiv
den/det/de lysta + substantiv
lysa igenom synas tydligt: ​bokens brister lyser i­genomnog­grant analysera: ​lysa i­genom el. vanl. genomlysa ett problem
Infinita formeratt lysa igenominfinitiv aktivPresens participigenomlysandePerfekt participen igenomlyst + substantivett igenomlyst + substantivden/det/de igenomlysta + substantiv
lysa upp sprida ljus över: ​skenet lyste upp el. upp­lyste himlenfå ett glatt ansikts­uttryck
Infinita formeratt lysa uppinfinitiv aktivPresens participupplysandePerfekt participen upplyst + substantivett upplyst + substantivden/det/de upplysta + substantiv
lysa ut tillkänna­ge; ledig­förklara: ​lysa ut el. utlysa ny­val; ​lysa ut el. utlysa en tjänst
Infinita formeratt lysa utinfinitiv aktivPresens participutlysandePerfekt participen utlyst + substantivett utlyst + substantivden/det/de utlysta + substantiv