SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
låna
låna verb ~de ~t; perf. part. pl. ~de el. i ett uttryck lånta låna pengar; ​kan du låna mig en tia?; ​lånta fjädrar ngt värde­fullt som inte är ens eget
Finita former
lånarpresens aktiv
lånaspresens passiv
lånadepreteritum aktiv
lånadespreteritum passiv
lånaimperativ aktiv
Infinita former
att lånainfinitiv aktiv
att lånasinfinitiv passiv
har/hade lånatsupinum aktiv
har/hade lånatssupinum passiv
Presens particip
lånande
Perfekt particip
en lånad + substantiv
ett lånat + substantiv
den/det/de lånade + substantiv
Övrig(a) form(er)
lånta
låna in låna in el. inlåna ett start­kapital
Infinita formeratt låna ininfinitiv aktivPresens participinlånandePerfekt participen inlånad + substantivett inlånat + substantivden/det/de inlånade + substantiv
låna upp låna upp el. (sällan) upplåna ett start­kapital
Infinita formeratt låna uppinfinitiv aktivPresens participupplånandePerfekt participen upplånad + substantivett upplånat + substantivden/det/de upplånade + substantiv
låna ut låta ngn låna ngt: ​han vill inte låna ut sin nya cykel
Infinita formeratt låna utinfinitiv aktivPresens participutlånandePerfekt participen utlånad + substantivett utlånat + substantivden/det/de utlånade + substantiv