SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
låsa
låsa verb låste låst stänga med lås
Finita former
låserpresens aktiv
låsespresens passiv
låstepreteritum aktiv
låstespreteritum passiv
låsimperativ aktiv
Infinita former
att låsainfinitiv aktiv
att låsasinfinitiv passiv
har/hade låstsupinum aktiv
har/hade låstssupinum passiv
Presens particip
låsande
Perfekt particip
en låst + substantiv
ett låst + substantiv
den/det/de låsta + substantiv
låsa in stänga inne innan­för låst dörr
Infinita formeratt låsa ininfinitiv aktivPresens participinlåsandePerfekt participen inlåst + substantivett inlåst + substantivden/det/de inlåsta + substantiv
låsa sig fastna; ​det låste sig för henne hon blev nervös och kunde inte prestera sitt bästa
Ordform(er)låsa sig
låsa upp öppna dörr som varit låst
Infinita formeratt låsa uppinfinitiv aktivPresens participupplåsandePerfekt participen upplåst + substantivett upplåst + substantivden/det/de upplåsta + substantiv
låsa ute låsa så att ngn inte kommer in
Infinita formeratt låsa uteinfinitiv aktivPresens participutelåsandePerfekt participen utelåst + substantivett utelåst + substantivden/det/de utelåsta + substantiv