SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
lärodikt
läro|­dikt substantiv ~en ~er 2lära 2 1dikt
Singular
en lärodiktobestämd form
en lärodiktsobestämd form genitiv
lärodiktenbestämd form
lärodiktensbestämd form genitiv
Plural
lärodikterobestämd form
lärodiktersobestämd form genitiv
lärodikternabestämd form
lärodikternasbestämd form genitiv