SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
maskinbarka
mask·­in|­barka verb ~de ~t maskin barka 1
Finita former
maskinbarkarpresens aktiv
maskinbarkaspresens passiv
maskinbarkadepreteritum aktiv
maskinbarkadespreteritum passiv
maskinbarkaimperativ aktiv
Infinita former
att maskinbarkainfinitiv aktiv
att maskinbarkasinfinitiv passiv
har/hade maskinbarkatsupinum aktiv
har/hade maskinbarkatssupinum passiv
Presens particip
maskinbarkande
Perfekt particip
en maskinbarkad + substantiv
ett maskinbarkat + substantiv
den/det/de maskinbarkade + substantiv