SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
mördande
1mörd·­ande oböjligt adjektiv mördande konkurrens mycket svår konkurrens
Positiv
en/ett/den/det/de mördande + substantiv
2mörd·­ande substantiv ~t mörda
Singular
ett mördandeobestämd form
ett mördandesobestämd form genitiv
mördandetbestämd form
mördandetsbestämd form genitiv