SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
nappera
napp·­era verb ~de ~t täcka mat­rätt med sås el. puré
Finita former
napperarpresens aktiv
napperaspresens passiv
napperadepreteritum aktiv
napperadespreteritum passiv
napperaimperativ aktiv
Infinita former
att napperainfinitiv aktiv
att napperasinfinitiv passiv
har/hade napperatsupinum aktiv
har/hade napperatssupinum passiv
Presens particip
napperande
Perfekt particip
en napperad + substantiv
ett napperat + substantiv
den/det/de napperade + substantiv