SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
nationalisera
nat·ion·­al·­is·­era verb ~de ~t förstatliga; an­passa i nationell riktning el. efter in­hemska förhållanden, in­förliva, göra in­hemsk
Finita former
nationaliserarpresens aktiv
nationaliseraspresens passiv
nationaliseradepreteritum aktiv
nationaliseradespreteritum passiv
nationaliseraimperativ aktiv
Infinita former
att nationaliserainfinitiv aktiv
att nationaliserasinfinitiv passiv
har/hade nationaliseratsupinum aktiv
har/hade nationaliseratssupinum passiv
Presens particip
nationaliserande
Perfekt particip
en nationaliserad + substantiv
ett nationaliserat + substantiv
den/det/de nationaliserade + substantiv