SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
nationalitet
nat·ion·­al·­itet [‑ite´t] substantiv ~en ~er till­hörighet till en nation el. stat, stats­tillhörighet; folk med gemensamt språk; ​av svensk nationalitet till­hörande svenska folket, med svenskt med­borgarskap
Singular
en nationalitetobestämd form
en nationalitetsobestämd form genitiv
nationalitetenbestämd form
nationalitetensbestämd form genitiv
Plural
nationaliteterobestämd form
nationalitetersobestämd form genitiv
nationaliteternabestämd form
nationaliteternasbestämd form genitiv