SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
nazitysk
nazi|­tysk adjektiv ~t ~a nazi- 2tysk
Positiv
en nazitysk + substantiv
ett nazityskt + substantiv
den/det/de nazityska + substantiv
den nazityske + maskulint substantiv