SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
nedan
1ned·­an adverb längre ner, längre fram i texten; ned­till​ – Alla sammansättn. med nedan- hör till 1nedan.
Ordform(er)
nedanadverb
2ned·­an oböjligt substantiv mån­fas då den belysta mån­ytan minskar el. då mån­ytan är helt mörk: ​månen är i nedanav­tagande, tillbaka­gång
Ordform(er)
nedan