SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
negativ
1neg·­at·­iv [ne´g‑ el. neg´‑] adjektiv ~t ~a nekande, inte bekräftande: ​graviditets­testet var negativt – hon var allt­så inte med barnkritisk, av­visande; o­fördelaktig: ​negativ kritik; ​en negativ ut­vecklingmindre än noll: ​negativa tal; ​negativ laddning laddning med över­skott av elektroner
Positiv
en negativ + substantiv
ett negativt + substantiv
den/det/de negativa + substantiv
den negative + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de negativare + substantiv
Superlativ
är negativast
den/det/de negativaste + substantiv
2neg·­at·­iv [ne´g‑ el. neg´‑, äv. ‑i´v] substantiv ~et; pl. ~ fotografisk bild med om­kastade valörer av ljust och mörkt
Singular
ett negativobestämd form
ett negativsobestämd form genitiv
negativetbestämd form
negativetsbestämd form genitiv
Plural
negativobestämd form
negativsobestämd form genitiv
negativenbestämd form
negativensbestämd form genitiv