SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
neutralisera
neutr·­al·­is·­era verb ~de ~t göra neutral; förta verkan av, upp­väga
Finita former
neutraliserarpresens aktiv
neutraliseraspresens passiv
neutraliseradepreteritum aktiv
neutraliseradespreteritum passiv
neutraliseraimperativ aktiv
Infinita former
att neutraliserainfinitiv aktiv
att neutraliserasinfinitiv passiv
har/hade neutraliseratsupinum aktiv
har/hade neutraliseratssupinum passiv
Presens particip
neutraliserande
Perfekt particip
en neutraliserad + substantiv
ett neutraliserat + substantiv
den/det/de neutraliserade + substantiv