SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
nischa
nischa verb ~de ~t tills. med in, sig:
Finita former
nischarpresens aktiv
nischaspresens passiv
nischadepreteritum aktiv
nischadespreteritum passiv
nischaimperativ aktiv
Infinita former
att nischainfinitiv aktiv
att nischasinfinitiv passiv
har/hade nischatsupinum aktiv
har/hade nischatssupinum passiv
Presens particip
nischande
nischa in förse med ut­rymme att existera
Infinita formeratt nischa ininfinitiv aktivPresens participinnischande
nischa sig specialisera sig
Ordform(er)nischa sig