SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
nittioförsta
nit·­tio|­första el. vard. nit·­ti|­första [‑förs`ta] räkneord; mask. nitti(o)förste nittio första
Ordform(er)
nittioförsta (nittiförsta)grundform
nittioförstas (nittiförstas)genitiv
nittioförste (nittiförste)maskulin grundform
nittioförstes (nittiförstes)maskulin genitiv