SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
nonchalera
non·­chal·­era verb ~de ~t inte bry sig om, strunta i; försumma, vårds­lösa; ​jfr nonchalans
Finita former
nonchalerarpresens aktiv
nonchaleraspresens passiv
nonchaleradepreteritum aktiv
nonchaleradespreteritum passiv
nonchaleraimperativ aktiv
Infinita former
att nonchalerainfinitiv aktiv
att nonchalerasinfinitiv passiv
har/hade nonchaleratsupinum aktiv
har/hade nonchaleratssupinum passiv
Presens particip
nonchalerande
Perfekt particip
en nonchalerad + substantiv
ett nonchalerat + substantiv
den/det/de nonchalerade + substantiv