SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
nypa
1nypa substantiv ~n nypor mängd av ngt som kan mätas mellan tumme och pek­finger; ​med en nypa salt med viss reservation
Singular
en nypaobestämd form
en nypasobestämd form genitiv
nypanbestämd form
nypansbestämd form genitiv
Plural
nyporobestämd form
nyporsobestämd form genitiv
nypornabestämd form
nypornasbestämd form genitiv
2nypa verb nöp, nypt hellre än nupit, perf. part. nypt, pres. nyper han nöp henne i armen
Finita former
nyperpresens aktiv
nyps (nypes)presens passiv
nöppreteritum aktiv
nöpspreteritum passiv
nypimperativ aktiv
Infinita former
att nypainfinitiv aktiv
att nypasinfinitiv passiv
har/hade nypt (nupit)supinum aktiv
har/hade nypts (nupits)supinum passiv
Presens particip
nypande
Perfekt particip
en nypt + substantiv
ett nypt + substantiv
den/det/de nypta + substantiv
den nypte + maskulint substantiv
nypa till ⟨vard.⟩ äv. slå till
Infinita formeratt nypa tillinfinitiv aktiv