SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
oersättlig
o|­er·­sätt·­lig adjektiv ~t ~a en o­ersättlig brev­samling
Positiv
en oersättlig + substantiv
ett oersättligt + substantiv
den/det/de oersättliga + substantiv
den oersättlige + maskulint substantiv