SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
ogiltigförklara
o·­gilt·­ig|­för·­klara verb ~de ~t ogiltig­förklara ngt el. förklara ngt o­giltigt
Finita former
ogiltigförklararpresens aktiv
ogiltigförklaraspresens passiv
ogiltigförklaradepreteritum aktiv
ogiltigförklaradespreteritum passiv
ogiltigförklaraimperativ aktiv
Infinita former
att ogiltigförklarainfinitiv aktiv
att ogiltigförklarasinfinitiv passiv
har/hade ogiltigförklaratsupinum aktiv
har/hade ogiltigförklaratssupinum passiv
Presens particip
ogiltigförklarande
Perfekt particip
en ogiltigförklarad + substantiv
ett ogiltigförklarat + substantiv
den/det/de ogiltigförklarade + substantiv