SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ozonskikt
oz·­on|­skikt substantiv ~et; pl. ~ ozon skikt
Singular
ett ozonskiktobestämd form
ett ozonskiktsobestämd form genitiv
ozonskiktetbestämd form
ozonskiktetsbestämd form genitiv
Plural
ozonskiktobestämd form
ozonskiktsobestämd form genitiv
ozonskiktenbestämd form
ozonskiktensbestämd form genitiv