SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
pacificera
paci·­fic·­era verb ~de ~t göra fredlig, åter­ställa freden el. lugnet i ett om­råde
Finita former
pacificerarpresens aktiv
pacificeraspresens passiv
pacificeradepreteritum aktiv
pacificeradespreteritum passiv
pacificeraimperativ aktiv
Infinita former
att pacificerainfinitiv aktiv
att pacificerasinfinitiv passiv
har/hade pacificeratsupinum aktiv
har/hade pacificeratssupinum passiv
Presens particip
pacificerande
Perfekt particip
en pacificerad + substantiv
ett pacificerat + substantiv
den/det/de pacificerade + substantiv