SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
paradoxartad
para·­dox·­art·­ad adjektiv paradoxartat ~e paradox
Positiv
en paradoxartad + substantiv
ett paradoxartat + substantiv
den/det/de paradoxartade + substantiv