SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
partianknuten
parti|­an·­knuten adjektiv ‑anknutet ‑anknutna parti 3 knyta (an)
Positiv
en partianknuten + substantiv
ett partianknutet + substantiv
den/det/de partianknutna + substantiv
den partianknutne + maskulint substantiv