SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
porträttera
por·­trätt·­era verb ~de ~t av­bilda el. skriva om en person
Finita former
porträtterarpresens aktiv
porträtteraspresens passiv
porträtteradepreteritum aktiv
porträtteradespreteritum passiv
porträtteraimperativ aktiv
Infinita former
att porträtterainfinitiv aktiv
att porträtterasinfinitiv passiv
har/hade porträtteratsupinum aktiv
har/hade porträtteratssupinum passiv
Presens particip
porträtterande
Perfekt particip
en porträtterad + substantiv
ett porträtterat + substantiv
den/det/de porträtterade + substantiv
porträttera av porträttera av el. avporträttera ngn
Infinita formeratt porträttera avinfinitiv aktivPresens participavporträtterandePerfekt participen avporträtterad + substantivett avporträtterat + substantivden/det/de avporträtterade + substantiv