SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
prediktera
pre·­dikt·­era verb ~de ~t förut­säga
Finita former
predikterarpresens aktiv
predikteraspresens passiv
predikteradepreteritum aktiv
predikteradespreteritum passiv
predikteraimperativ aktiv
Infinita former
att predikterainfinitiv aktiv
att predikterasinfinitiv passiv
har/hade predikteratsupinum aktiv
har/hade predikteratssupinum passiv
Presens particip
predikterande
Perfekt particip
en predikterad + substantiv
ett predikterat + substantiv
den/det/de predikterade + substantiv