SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
prefabricera
pre·­fabr·­ic·­era verb ~de ~t till­verka i för­väg, för­tillverka; ​jfr prefabrikation: ​prefabricerade små­hus
Finita former
prefabricerarpresens aktiv
prefabriceraspresens passiv
prefabriceradepreteritum aktiv
prefabriceradespreteritum passiv
prefabriceraimperativ aktiv
Infinita former
att prefabricerainfinitiv aktiv
att prefabricerasinfinitiv passiv
har/hade prefabriceratsupinum aktiv
har/hade prefabriceratssupinum passiv
Presens particip
prefabricerande
Perfekt particip
en prefabricerad + substantiv
ett prefabricerat + substantiv
den/det/de prefabricerade + substantiv