SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
printa
printa verb ~de ~t göra ut­skrift från dator
Finita former
printarpresens aktiv
printaspresens passiv
printadepreteritum aktiv
printadespreteritum passiv
printaimperativ aktiv
Infinita former
att printainfinitiv aktiv
att printasinfinitiv passiv
har/hade printatsupinum aktiv
har/hade printatssupinum passiv
Presens particip
printande
Perfekt particip
en printad + substantiv
ett printat + substantiv
den/det/de printade + substantiv
printa ut printa
Infinita formeratt printa utinfinitiv aktivPresens participutprintandePerfekt participen utprintad + substantivett utprintat + substantivden/det/de utprintade + substantiv