SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
producera
pro·­duc·­era verb ~de ~t skapa, till­verka, åstad­komma; ​jfr produktion
Finita former
producerarpresens aktiv
produceraspresens passiv
produceradepreteritum aktiv
produceradespreteritum passiv
produceraimperativ aktiv
Infinita former
att producerainfinitiv aktiv
att producerasinfinitiv passiv
har/hade produceratsupinum aktiv
har/hade produceratssupinum passiv
Presens particip
producerande
Perfekt particip
en producerad + substantiv
ett producerat + substantiv
den/det/de producerade + substantiv
producera sig vara verksam särsk. som författare el. forskare
Ordform(er)producera sig