SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
produktionsenhet
pro·­dukt·ions|­en·­het substantiv ~en ~er produktion enhet 1
Singular
en produktionsenhetobestämd form
en produktionsenhetsobestämd form genitiv
produktionsenhetenbestämd form
produktionsenhetensbestämd form genitiv
Plural
produktionsenheterobestämd form
produktionsenhetersobestämd form genitiv
produktionsenheternabestämd form
produktionsenheternasbestämd form genitiv