SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
produktionskostnad
pro·­dukt·ions|­kost·­nad substantiv ~en ~er produktion kostnad
Singular
en produktionskostnadobestämd form
en produktionskostnadsobestämd form genitiv
produktionskostnadenbestämd form
produktionskostnadensbestämd form genitiv
Plural
produktionskostnaderobestämd form
produktionskostnadersobestämd form genitiv
produktionskostnadernabestämd form
produktionskostnadernasbestämd form genitiv