SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
prolongera
pro·­long·­era [‑loŋge´ra] verb ~de ~t förlänga, ge förlängd giltighet åt, bevilja upp­skov med
Finita former
prolongerarpresens aktiv
prolongeraspresens passiv
prolongeradepreteritum aktiv
prolongeradespreteritum passiv
prolongeraimperativ aktiv
Infinita former
att prolongerainfinitiv aktiv
att prolongerasinfinitiv passiv
har/hade prolongeratsupinum aktiv
har/hade prolongeratssupinum passiv
Presens particip
prolongerande
Perfekt particip
en prolongerad + substantiv
ett prolongerat + substantiv
den/det/de prolongerade + substantiv