SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
prova
prova verb ~de ~t an­vända på försök
Finita former
provarpresens aktiv
provaspresens passiv
provadepreteritum aktiv
provadespreteritum passiv
provaimperativ aktiv
Infinita former
att provainfinitiv aktiv
att provasinfinitiv passiv
har/hade provatsupinum aktiv
har/hade provatssupinum passiv
Presens particip
provande
Perfekt particip
en provad + substantiv
ett provat + substantiv
den/det/de provade + substantiv
prova in prova under viss tid
Infinita formeratt prova ininfinitiv aktivPresens participinprovandePerfekt participen inprovad + substantivett inprovat + substantivden/det/de inprovade + substantiv
prova på ägna sig åt ngt på försök: ​prova på att vind­surfa
Infinita formeratt prova påinfinitiv aktivPresens particippåprovandePerfekt participen påprovad + substantivett påprovat + substantivden/det/de påprovade + substantiv
prova ut prova ut el. utprova ett läro­medel
Infinita formeratt prova utinfinitiv aktivPresens participutprovandePerfekt participen utprovad + substantivett utprovat + substantivden/det/de utprovade + substantiv