SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
rappellera
rap·­pell·­era verb ~de ~t åter­kalla, hem­kalla
Finita former
rappellerarpresens aktiv
rappelleraspresens passiv
rappelleradepreteritum aktiv
rappelleradespreteritum passiv
rappelleraimperativ aktiv
Infinita former
att rappellerainfinitiv aktiv
att rappellerasinfinitiv passiv
har/hade rappelleratsupinum aktiv
har/hade rappelleratssupinum passiv
Presens particip
rappellerande
Perfekt particip
en rappellerad + substantiv
ett rappellerat + substantiv
den/det/de rappellerade + substantiv