SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
reaktivera
re·­akt·­iv·­era verb ~de ~t åter göra verksam
Finita former
reaktiverarpresens aktiv
reaktiveraspresens passiv
reaktiveradepreteritum aktiv
reaktiveradespreteritum passiv
reaktiveraimperativ aktiv
Infinita former
att reaktiverainfinitiv aktiv
att reaktiverasinfinitiv passiv
har/hade reaktiveratsupinum aktiv
har/hade reaktiveratssupinum passiv
Presens particip
reaktiverande
Perfekt particip
en reaktiverad + substantiv
ett reaktiverat + substantiv
den/det/de reaktiverade + substantiv