SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
reaktorbyggnad
re·­akt·­or|­bygg·­nad substantiv ~en ~er reaktor 1 byggnad
Singular
en reaktorbyggnadobestämd form
en reaktorbyggnadsobestämd form genitiv
reaktorbyggnadenbestämd form
reaktorbyggnadensbestämd form genitiv
Plural
reaktorbyggnaderobestämd form
reaktorbyggnadersobestämd form genitiv
reaktorbyggnadernabestämd form
reaktorbyggnadernasbestämd form genitiv