SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
reaktorsäkerhet
re·­akt·­or|­säker·­het substantiv ~en reaktor 1 säkerhet 1
Singular
en reaktorsäkerhetobestämd form
en reaktorsäkerhetsobestämd form genitiv
reaktorsäkerhetenbestämd form
reaktorsäkerhetensbestämd form genitiv