SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
reflektera
re·­flekt·­era verb ~de ~t åter­kasta, åter­speglatänka, efter­sinna: ​reflektera kring, över ngt​ – Jfr reflektion.
Finita former
reflekterarpresens aktiv
reflekteraspresens passiv
reflekteradepreteritum aktiv
reflekteradespreteritum passiv
reflekteraimperativ aktiv
Infinita former
att reflekterainfinitiv aktiv
att reflekterasinfinitiv passiv
har/hade reflekteratsupinum aktiv
har/hade reflekteratssupinum passiv
Presens particip
reflekterande
Perfekt particip
en reflekterad + substantiv
ett reflekterat + substantiv
den/det/de reflekterade + substantiv