SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
reformera
re·­form·­era verb ~de ~t om­dana, om­bilda, förändra till det bättre; ​jfr reformation
Finita former
reformerarpresens aktiv
reformeraspresens passiv
reformeradepreteritum aktiv
reformeradespreteritum passiv
reformeraimperativ aktiv
Infinita former
att reformerainfinitiv aktiv
att reformerasinfinitiv passiv
har/hade reformeratsupinum aktiv
har/hade reformeratssupinum passiv
Presens particip
reformerande
Perfekt particip
en reformerad + substantiv
ett reformerat + substantiv
den/det/de reformerade + substantiv