SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
regissera
reg·­iss·­era verb ~de ~t leda som regissör, iscen­sätta
Finita former
regisserarpresens aktiv
regisseraspresens passiv
regisseradepreteritum aktiv
regisseradespreteritum passiv
regisseraimperativ aktiv
Infinita former
att regisserainfinitiv aktiv
att regisserasinfinitiv passiv
har/hade regisseratsupinum aktiv
har/hade regisseratssupinum passiv
Presens particip
regisserande
Perfekt particip
en regisserad + substantiv
ett regisserat + substantiv
den/det/de regisserade + substantiv