SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
registrera
reg·­istr·­era verb ~de ~t förteckna; konstatera; upp­teckna el. an­ge i av­läsbar formställa in o­lika kombinationer av orgel­stämmor
Finita former
registrerarpresens aktiv
registreraspresens passiv
registreradepreteritum aktiv
registreradespreteritum passiv
registreraimperativ aktiv
Infinita former
att registrerainfinitiv aktiv
att registrerasinfinitiv passiv
har/hade registreratsupinum aktiv
har/hade registreratssupinum passiv
Presens particip
registrerande
Perfekt particip
en registrerad + substantiv
ett registrerat + substantiv
den/det/de registrerade + substantiv
registrera in registrera in el. vanl. inregistrera ngn/ngt
Infinita formeratt registrera ininfinitiv aktivPresens participinregistrerandePerfekt participen inregistrerad + substantivett inregistrerat + substantivden/det/de inregistrerade + substantiv
registrera om registrera om el. omregistrera ngn/ngt
Infinita formeratt registrera ominfinitiv aktivPresens participomregistrerandePerfekt participen omregistrerad + substantivett omregistrerat + substantivden/det/de omregistrerade + substantiv