SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
registreringsskyldig
reg·­istr·­er·ings|­skyld·­ig adjektiv ~t ~a till skyldig 3 registrering 1
Positiv
en registreringsskyldig + substantiv
ett registreringsskyldigt + substantiv
den/det/de registreringsskyldiga + substantiv
den registreringsskyldige + maskulint substantiv