SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ropa
ropa verb ~de ~t tala med hög röst: ​ropa på hjälp
Finita former
roparpresens aktiv
ropaspresens passiv
ropadepreteritum aktiv
ropadespreteritum passiv
ropaimperativ aktiv
Infinita former
att ropainfinitiv aktiv
att ropasinfinitiv passiv
har/hade ropatsupinum aktiv
har/hade ropatssupinum passiv
Presens particip
ropande
Perfekt particip
en ropad + substantiv
ett ropat + substantiv
den/det/de ropade + substantiv
ropa in köpa efter bud­givning: ​ropa in el. (sällan) inropa ngt på auktionkalla in ensemble på scenen efter före­ställningen: ​ensemblen ropades in el. (sällan) inropades flera gånger
Infinita formeratt ropa ininfinitiv aktivPresens participinropandePerfekt participen inropad + substantivett inropat + substantivden/det/de inropade + substantiv
ropa upp förrätta upp­rop av; ​till upprop 1
Infinita formeratt ropa uppinfinitiv aktivPresens participuppropandePerfekt participen uppropad + substantivett uppropat + substantivden/det/de uppropade + substantiv
ropa ut äv. bjuda ut till försäljning på auktion: ​ropa ut el. utropa ett före­mål
Infinita formeratt ropa utinfinitiv aktivPresens participutropandePerfekt participen utropad + substantivett utropat + substantivden/det/de utropade + substantiv