SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
räkna
räkna [rä`kna] verb ~de ~t arbeta med tal: ​räkna till 5; ​räkna elevernaförvänta sig: ​räkna med svårigheter; ​det räknas inte det finns det inget skäl att ta hän­syn till​ – Alla sammansättn. med räkne- hör till räkna 1.
Finita former
räknarpresens aktiv
räknaspresens passiv
räknadepreteritum aktiv
räknadespreteritum passiv
räknaimperativ aktiv
Infinita former
att räknainfinitiv aktiv
att räknasinfinitiv passiv
har/hade räknatsupinum aktiv
har/hade räknatssupinum passiv
Presens particip
räknande
Perfekt particip
en räknad + substantiv
ett räknat + substantiv
den/det/de räknade + substantiv
räkna av räkna bort: ​räkna av el. avräkna ngt
Infinita formeratt räkna avinfinitiv aktivPresens participavräknandePerfekt participen avräknad + substantivett avräknat + substantivden/det/de avräknade + substantiv
räkna bort räkna bort el. (sällan) borträkna ngn/ngt
Infinita formeratt räkna bortinfinitiv aktivPresens participborträknandePerfekt participen borträknad + substantivett borträknat + substantivden/det/de borträknade + substantiv
räkna ifrån bort­se från: ​räkna i­från el. frånräkna ngn/ngt
Infinita formeratt räkna ifråninfinitiv aktivPresens participifrånräknandePerfekt participen ifrånräknad + substantivett ifrånräknat + substantivden/det/de ifrånräknade + substantiv
räkna in vi är tio om man räknar in el. inräknar guiden
Infinita formeratt räkna ininfinitiv aktivPresens participinräknandePerfekt participen inräknad + substantivett inräknat + substantivden/det/de inräknade + substantiv
räkna med räkna med el. medräkna ngn/ngt​ – I räkna med kan med vara o­betonat.
Infinita formeratt räkna medinfinitiv aktivPresens participmedräknandePerfekt participen medräknad + substantivett medräknat + substantivden/det/de medräknade + substantiv
räkna ner räkna bak­länges (10, 9, 8 ...) för att an­ge tiden som är kvar till upp­skjutning av rymd­farkost; äv. all­männare
Infinita formeratt räkna nerinfinitiv aktivPresens participnerräknandePerfekt participen nerräknad + substantivett nerräknat + substantivden/det/de nerräknade + substantiv
räkna om räkna om el. omräkna 3/4 till decimal­bråk
Infinita formeratt räkna ominfinitiv aktivPresens participomräknandePerfekt participen omräknad + substantivett omräknat + substantivden/det/de omräknade + substantiv
räkna samman räkna samman el. sammanräkna de o­lika beloppen
Infinita formeratt räkna sammaninfinitiv aktivPresens participsammanräknandePerfekt participen sammanräknad + substantivett sammanräknat + substantivden/det/de sammanräknade + substantiv
räkna upp nämna i ordning: ​räkna upp el. (sällan) uppräkna elevernaöka bi­drag e.d.: ​an­slagen räknas upp el. uppräknas i takt med inflationen
Infinita formeratt räkna uppinfinitiv aktivPresens participuppräknandePerfekt participen uppräknad + substantivett uppräknat + substantivden/det/de uppräknade + substantiv
räkna ut komma fram till siffer­värde, slut­sats e.d. genom tanke­arbete: ​räkna ut produkten av 13 och 15; ​vem som helst kunde räkna ut att hon skulle backa urförklara besegrad el. chans­lös: ​det är för tidigt att räkna ut laget även om det ligger sist
Infinita formeratt räkna utinfinitiv aktivPresens participuträknandePerfekt participen uträknad + substantivett uträknat + substantivden/det/de uträknade + substantiv