SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
rödfärga
röd|­färga verb ~de ~t röd­färga ngt el. färga ngt rött
Finita former
rödfärgarpresens aktiv
rödfärgaspresens passiv
rödfärgadepreteritum aktiv
rödfärgadespreteritum passiv
rödfärgaimperativ aktiv
Infinita former
att rödfärgainfinitiv aktiv
att rödfärgasinfinitiv passiv
har/hade rödfärgatsupinum aktiv
har/hade rödfärgatssupinum passiv
Presens particip
rödfärgande
Perfekt particip
en rödfärgad + substantiv
ett rödfärgat + substantiv
den/det/de rödfärgade + substantiv