SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
rösta
rösta verb ~de ~t av­ge röst vid val; ​till röst 2
Finita former
röstarpresens aktiv
röstaspresens passiv
röstadepreteritum aktiv
röstadespreteritum passiv
röstaimperativ aktiv
Infinita former
att röstainfinitiv aktiv
att röstasinfinitiv passiv
har/hade röstatsupinum aktiv
har/hade röstatssupinum passiv
Presens particip
röstande
rösta in rösta så att ngn blir vald
Infinita formeratt rösta ininfinitiv aktivPresens participinröstande
rösta ner rösta mot för­slag, så att det inte förverkligas: ​rösta ner el. (sällan) nedrösta ett för­slag
Infinita formeratt rösta nerinfinitiv aktivPresens participnerröstande