SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
röstdifferentierad
röst|­dif·­fer·­enti·­er·­ad adjektiv ‑differentierat ~e röst 2 differentiera
Positiv
en röstdifferentierad + substantiv
ett röstdifferentierat + substantiv
den/det/de röstdifferentierade + substantiv