SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
säga
säga el. vard. säja [säj`a] verb sade el. vard. sa, sagt, sagd n. sagt, pres. säger el. vard. säjer med­dela muntligt, ut­tala; ​så att säga om man får ut­trycka sig så; ​det sägs att det ryktas attha visst inne­håll, betyda: ​diagrammet säger inte så mycket; ​det vill säga det betyder
Finita former
säger (säjer)presens aktiv
sägs (säges, säjes, säjs)presens passiv
sade (sa)preteritum aktiv
sades (sas)preteritum passiv
säg (säj)imperativ aktiv
Infinita former
att säga (säja)infinitiv aktiv
att sägas (säjas)infinitiv passiv
har/hade sagtsupinum aktiv
har/hade sagtssupinum passiv
Presens particip
sägande
Perfekt particip
en sagd + substantiv
ett sagt + substantiv
den/det/de sagda + substantiv
den sagde + maskulint substantiv
säga emot fram­föra av­vikande å­sikt till: ​säga emot el. motsäga ngn
Infinita formeratt säga emotinfinitiv aktivPresens participemotsägandePerfekt participen emotsagd + substantivett emotsagt + substantivden/det/de emotsagda + substantivden emotsagde + maskulint substantiv
säga ifrån ut­trycka sin mening, protestera
Infinita formeratt säga ifråninfinitiv aktivPresens participifrånsägandePerfekt participen ifrånsagd + substantivett ifrånsagt + substantivden/det/de ifrånsagda + substantivden ifrånsagde + maskulint substantiv
säga sig in­tala sig; på­stå sig
Ordform(er)säga sig
säga till starkt upp­mana; tillrätta­visa: ​säga till el. tillsäga ngnbestämma: ​han har inget att säga till om
Infinita formeratt säga tillinfinitiv aktivPresens participtillsägandePerfekt participen tillsagd + substantivett tillsagt + substantivden/det/de tillsagda + substantivden tillsagde + maskulint substantiv
säga upp annullera: ​säga upp el. (sällan) uppsäga ett av­talav­skeda
Infinita formeratt säga uppinfinitiv aktivPresens participuppsägandePerfekt participen uppsagd + substantivett uppsagt + substantivden/det/de uppsagda + substantivden uppsagde + maskulint substantiv
säga upp sig med­dela att man vill lämna sitt arbete
Infinita formeratt säga upp siginfinitiv aktiv
säga ut säga ut el. (sällan) utsäga vad man tänker
Infinita formeratt säga utinfinitiv aktivPresens participutsägandePerfekt participen utsagd + substantivett utsagt + substantivden/det/de utsagda + substantivden utsagde + maskulint substantiv
säga åt ge tillrätta­visning el. befallning
Infinita formeratt säga åtinfinitiv aktivPresens participåtsägandePerfekt participen åtsagd + substantivett åtsagt + substantivden/det/de åtsagda + substantivden åtsagde + maskulint substantiv