SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
sakbehandla
sak|­be·­handla verb ~de ~t sak 2 behandla 1
Finita former
sakbehandlarpresens aktiv
sakbehandlaspresens passiv
sakbehandladepreteritum aktiv
sakbehandladespreteritum passiv
sakbehandlaimperativ aktiv
Infinita former
att sakbehandlainfinitiv aktiv
att sakbehandlasinfinitiv passiv
har/hade sakbehandlatsupinum aktiv
har/hade sakbehandlatssupinum passiv
Presens particip
sakbehandlande
Perfekt particip
en sakbehandlad + substantiv
ett sakbehandlat + substantiv
den/det/de sakbehandlade + substantiv