SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
samlevnad
sam|­lev·­nad substantiv ~en liv till­sammans med make/maka, sam­bo e.d.; liv till­sammans i all­mänhet
Singular
en samlevnadobestämd form
en samlevnadsobestämd form genitiv
samlevnadenbestämd form
samlevnadensbestämd form genitiv